თბილისის წმიდათა
მთავარანგელოზთა სახელობის ეკლესია

ნაკურთხი წყლის ჭურჭელი

ნაკურთხი წყლის ჭურჭელი

კანდელი

კანდელი - მომცრო ჭურჭელი, პატრუქით, რომელიც ზეთითაა ავსებული. მას ანთებენ ხატების, წმიდა ნაწილების, სხვა სიწმიდეების წინ, ტაძრის განსაკუთრებით წმიდა ადგილებზე - ტრაპეზზე და სხვა.