თბილისის წმიდათა
მთავარანგელოზთა სახელობის ეკლესია

საკმეველი და ნახშირი ერთად

განსხვავებული სურნელის საკმეველი და ნახშირი ერთად. მოთავსებულია სხვადასხვა ზომის შეფუთვებში - 24, 14, 7 და 5 რაოდენობით. დიდ შეფუთვებს მოჰყვება სასაკმევლე.

საკმეველი და ნახშირი ერთად

განსხვავებული სურნელის საკმეველი და ნახშირი ერთად. მოთავსებულია სხვადასხვა ზომის შეფუთვებში - 24, 14, 7 და 5 რაოდენობით. დიდ შეფუთვებს მოჰყვება სასაკმევლე.

ნახშირი

საკმეველი

საკმევლის კვამლი სიმბოლურად გამოხატავს მლოცველთა ლოცვა-ვედრების ასვლას ზეცაში და იქიდან მადლის გადმოსვლას.