თბილისის წმიდათა
მთავარანგელოზთა სახელობის ეკლესია

ხის ჯვრები

ჯვარი

გულსაკიდი

გულსაკიდი ჯვარი

ჯვარი

ჯვარი არის ქრისტიანულ კონფესიათა უმეტესობის თაყვანისსაცემი საგანი. ქრისტიანობაში ჯვარის კულტის გაჩენას მაცხოვრის ჯვარცმასთან აქვს კავშირი.